Programtervező Informatikus FSZ.

Utolsó módosítás dátuma : 2015. október 18.

Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzési szak

Képzési forma, munkarend
Felsőoktatási szakképzés, nappali és levelező munkarend

Képzési idő
4 félév, (3 félév + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Felsőfokú programtervező informatikus-asszisztens

A képzés célja
Olyan programtervező informatikus szakemberek képzése, akik a képzettség ismeretanyagával képesek részt venni hardver és szoftver rendszerek tervezésében, létrehozásában, működtetésében, szervizelésében, valamint azok fejlesztési és alkalmazási tevékenységében, valamint képesek csoportmunkában részt venni, ismerik és alkalmazzák a vonatkozó jogi szabályozásokat.

Az ideális jelentkező
Érdeklődő, racionális gondolkodású, kreatív, érdekli a gazdaság jelenségvilága. Érdekli az informatika jelenségvilága szűkebb és tágabb összefüggésekben, képes hatékonyan kommunikálni és társaival valamely közös célért együtt dolgozni. Vállalja a szoftverek elkészítését, programozását. Talpraesettség, jó szervezőkészség jellemzi, döntéseit körültekintően, megalapozottan és gyorsan hozza.

Nyelvi követelmény
A képzés folyamán két féléven keresztül két nyelvi tanegységet kell teljesíteni

Továbbtanulási lehetőségek intézményünkben

 • Programtervező Informatikus BSc. szakon való továbblépésben beszámítható 90 kredit, megoszlása:
  • elméleti ismeretként: 48 kredit,
  • gyakorlati ismeretként: 42 kredit
 • Gazdaságinformatikus BSc. szakon való továbblépésben beszámítható 74 kredit, megoszlása:
  • elméleti ismeretként: 40 kredit,
  • gyakorlati ismeretként: 34 kredit

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A végzett hallgatóink gazdasági társaságoknál; vállalkozásokat támogató szervezeteknél (kamarák, vállalkozás-fejlesztési alapítványok, regionális fejlesztési ügynökségek stb.); önkormányzatoknál; nonprofit szervezeteknél stb. helyezkedhetnek el.

A programtervező informatikus felsőoktatási szakképzésen végzettek alkalmasak

 • megszerezhető tudás, ismeret, képesség:
  • korszerű számítástechnikai eszközök alkalmazása
  • jogi és szabvány előírások alkalmazása
  • a fejlesztéshez szükséges technológiák, hardver és szoftver eszközök kiválasztása, valamint a hozzájuk kapcsolódó jogi szabályozás tisztázása
  • a szükséges hardver és szoftver környezet kialakításában történő közreműködés
  • korszerű hardver és szoftver eszközökkel és technológiákkal multimédiás anyag tervezése és fejlesztése
  • egyéni és team munkában való hatékony munkavégzése
  • alkotó módon részt venni modern technológiákra épülő komplex alkalmazások fejlesztésében, tesztelésében
  • a legújabb igényeknek megfelelő webes alkalmazások tervezése, forrásanyagának előállításában, fejlesztésében és tesztelésében való részvétel
  • adatmodell, valamint funkcionális, fizikai és logikai rendszerterv készítése ismert módszer-tan és szoftver segítségével
  • összetett, a legújabb technológiákat alkalmazó, kliens és szerver oldali programozást igénylő webes alkalmazás tervezésében, fejlesztésében és tesztelésében történő részvétel
  • mobil alkalmazás fejlesztésében és tesztelésében történő részvétel
  • fejlesztői és felhasználói dokumentációk készítése
 • jártasság, képesség:
  • algoritmusok tervezésére és megvalósításukra a főbb programozási módszertan alkalmazásával
  • alapvető szoftverfejlesztési technológiák alkalmazására
  • adatmodell felépítésére, adatbázis tervezésére, megvalósítására, karbantartására egy korszerű adatbázis-kezelő rendszerben
  • web-programozási és web-tervezési alapismeretek használatára
  • forrásanyagok (szöveg, hang, mozgó- és állókép, grafika, animáció) előállítására és szerkesztésére, valamint az ezekhez szükséges szoftvereszközök paramétereinek és szolgáltatásainak meghatározására
  • off-line és on-line tartalmak készítésére a vonatkozó jogi szabályozás ismeretében
  • a munkájához kapcsolódó informatikai feladatok megoldásához szükséges együttműködésre
  • internetes tartalomkezelő rendszerek létrehozására, menedzselésére
  • korszerű számítástechnikai eszközök alkalmazására
  • jogi és szabvány előírások alkalmazására
  • a fejlesztéshez szükséges technológiák, hardver és szoftver eszközök kiválasztása, valamint a hozzájuk kapcsolódó jogi szabályozás tisztázására
  • a szükséges hardver és szoftver környezet kialakításában történő közreműködésre
  • korszerű hardver és szoftver eszközökkel és technológiákkal multimédiás anyag tervezésére és fejlesztésére
  • egyéni és team munkában való hatékony munkavégzésre
  • alkotó módon részt venni modern technológiákra épülő komplex alkalmazások fejlesztésében, tesztelésében
  • a legújabb igényeknek megfelelő webes alkalmazások tervezésére, forrásanyagának előállítására, fejlesztésére és tesztelésére

Részletes információk

Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányi és Információs Központ – Felvételi Iroda
Személyesen: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Honlap: http://felvi.ektf.hu
Telefonon: 36/520-424 E-mailben: felvi@ektf.hu

EKF Matematikai és Informatikai Intézet, 3300 Eger, Leányka út 4.
Tel/fax: (36) 520-486 Az interneten: http://matinf.ektf.hu


< Vissza