Programtervező informatikus BSc

Utolsó módosítás dátuma : 2019. március 14.

Programtervező informatikus alapképzési szak

Képzési forma, tagozat
Nappali tagozat, levelező tagozat

Képzési idő
A képzési idő nappali tagozaton 6 félév. Levelező tagozaton a képzési idő 6 félév. A képzési idő (nappali tagozaton) átlagosan heti 25 óra.

A képzés célja
Programtervező informatikus BSc szak célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik képesek szoftver orientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában, az MSc szinten történő folytatásához. (MSc: magister, master, mesterfokozat. Mesterképzés: a többciklusú, lineáris képzési rendszer második képzési ciklusa, amely a legtöbb esetben a BSc-re épül.)

A programtervező informatikus BSc képzés a Bolognai Nyilatkozatnak megfelelően, a felsőoktatásban bevezetésre kerülő új lineáris képzési rendszer alapszintű végzettségét adja. A Bolognai Nyilatkozat közös európai problémákra keresi a közös európai választ. Legfontosabb célkitűzései közé tartozik a könnyen áttekinthető és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetése; az alapvetően két fő cikluson alapuló felsőfokú képzési rendszer, illetve a mobilitást segítő kreditrendszer bevezetése; a hallgatói és oktatói mozgásszabadság elősegítése; összehasonlítható kritériumok és módszerek kifejlesztése által az európai együttműködés támogatása a minőségbiztosítás területén, valamint az európai érdekek és értékek megjelenítése a felsőoktatásban.

A diploma megnevezése

 • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: programtervező informatikus
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség angol megnevezése: Software Information Technologist

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor rövidítve BSc.)

Képzési terület: informatika

Az ideális jelentkező
Jelentkezz erre a szakra, ha:

 • jellemez az érdeklődés az új iránt, a logikus gondolkodás, a kreativitás
 • szívesen töltöd idődet a számítástechnika és az informatika legújabb eredményeinek megismerésével és szeretsz programozni
 • érdekel a számítógépek működése, a számítógép-hálózatok, az internet
 • meg akarod ismerni a programozás művészetét, az algoritmusokat, a szoftver készítés modern eszközeit, a különböző programozási nyelveket, az objektum orientált programozást, az adatbázis-kezelő rendszereket, a komputergrafika és a mesterséges intelligencia területeit, a dinamikus webprogramozást
 • fontosnak tartod a matematika gyakorlati alkalmazását
 • szeretnél hallgatója lenni a Bologna-folyamat eredményeként Magyarországon is létrejövő lineáris képzési rendszernek, amelynek célja az európai felsőoktatás ésszerű harmonizációja.

Főbb tárgyak

 • Alapozó törzstárgyak
  • Matematikai és természettudományi alapismeretek (Bevezetés az informatikába, Diszkrét matematika, Kalkulus, Numerikus matematika, Operációkutatás, Kombinatorika és valószínűség-számítás, Komputerstatisztika)
  • Számítástudományi ismeretek (Az informatika logikai alapjai, Számításelmélet, Automaták és formális nyelvek, Adatszerkezetek és algoritmusok, Algoritmusok tervezése és elemzése, A mesterséges intelligencia alapjai, Bevezetés a számítógépi grafikába)
 • Szakmai törzsanyag
  • Szoftvertechnológiai modul (Magasszintű programozási nyelvek, Fordítóprogramok, Programozási technológiák, Programozási környezetek, Assembly nyelvek)
  • Rendszertechnikai modul (Számítógép architektúrák, Operációs rendszerek, Hálózati architektúrák és protokollok, Az internet eszközei és szolgáltatásai)
  • Információs rendszerek modul (Adatbázisrendszerek, Adatbázisrendszerek megvalósítása, Rendszerszervezés, A rendszerfejlesztés technológiája)
 • Szabadon választható szakmai tárgyak:Számítógépes szöveg- és kiadványszerkesztés, Táblázatkezelő rendszerek, Informatika története, Ábrázoló geometria
 • Szakirányok, specializációk: A hallgatók a képzés második felében választhatnak specializációt. Az ezekből a témákból írt szakdolgozatot záróvizsgán kell megvédenie a jelöltnek.
  • Adatmodellek (Adatbázisrendszerek megvalósítása 2, OO adatmodellek, Haladó DBMS ismeretek).
  • Hálózatok (Hálózatok hatékonysági vizsgálata, Szerver adminisztráció, Dinamikus WEB programozás, Nagysebességű lokális és városi hálózatok).
  • Komputergrafika és geometria (Komputergrafika, Grafikus rendszerek, Geometriai modellezés, Multimédia)
  • Matematikai módszerek az informatikában (Neurális hálók, Komputerstatisztika II., Operációkutatás II., Kriptográfia, Komputeralgebrai rendszerek)

Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy olyan idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
A hallgatók tanulmányaikat egyetemi képzés (MSc, mesterképzés) keretében folytathatják, ahol kétéves ráképzéssel szerezhetnek mesterfokozatot. (ELTE, Debreceni Egyetem, Szegedi Egyetem).

"A szakma szépségei"
A programozó informatikus olyan informatikai szakember, aki a megszerzett informatikai ismereteit hatékonyan tudja alkalmazni a gyakorlatban és a gazdasági élet több területein. A végzett hallgatóink képesek informatikai rendszereket áttekinteni, fejleszteni, létrehozni és üzemeltetni. A szakon megszerzett tudás alkalmazásával lehetőség nyílik különböző rendszerek matematikai modellek szerkesztésére, programok készítésére, a programfejlesztési technológiák dinamikus használatára, adatbázisok létrehozására, karbantartására.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A gazdasági élet különböző területein az informatika használata egyre szélesebb körű alkalmazást nyer. Ennek megfelelően egyre nagyobb igény mutatkozik továbbra is a felsőfokú informatikai végzettségű szakemberek foglalkoztatására. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az informatikusok szaktudásukat, megszerzett kreditjeiket külföldön is, egész Európában tudják hasznosítani.

Szakmai gyakorlat
A 2010 szeptembere, és utána beiratkozott PTI szakos hallgatóknak tanulmányaik során kötelező 6 hetes nyári gyakorlaton részt venni. A nyári gyakorlatot informatikai alapprofilú, szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégnél kell eltölteni. A 6 hetet nem kell ugyanazon cégnél, sem egyetlen turnusban eltölteni, de összesen 6 hét, vagyis 30 munkanapnyi gyakorlatot kell teljesíteni. A gyakorlatokkal kapcsolatosan elsősorban a tereptanár koordinátor (Tajti Tibor, illetve a PTI szak szakfelelőse (Dr. Kusper Gábor tanszékvezető egyetemi docens) az illetékes.

Részletes információk

Eszterházy Károly Egyetem Tanulmányi és Információs Központ – Felvételi Iroda
Személyesen: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Honlap: http://felvi.uni-eszterhazy.hu
Telefonon: 36/520-424 E-mailben: felvi@uni-eszterhazy.hu

EKE Matematikai és Informatikai Intézet, 3300 Eger, Leányka út 4.
Tel/fax: (36) 520-486, Interneten: http://matinf.uni-eszterhazy.hu


< Vissza