Gazdaság­informatikus FSZ.

Utolsó módosítás dátuma : 2015. október 18.

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szak

Képzési forma, munkarend
Felsőoktatási szakképzés, nappali és levelező munkarend

Képzési idő
4 félév, (3 félév + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens

A képzés célja
Olyan gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a valós üzleti folyamatok megértésére, a folyamatokban rejlő problémák megoldásában szakmai irányítás mellett történő részvételre, az információtechnológia korszerű lehetőségeinek kihasználására, az üzleti informatikai feladatok megoldására, azok menedzselésének támogatására, az információtechnológiailag támogatott üzleti alkalmazások vállalati szintű, modellszemléletű alkalmazására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusában történő folytatásához.

Az ideális jelentkező
Érdeklődő, racionális gondolkodású, kreatív, érdekli a gazdaság jelenségvilága. Érdekli az informatika és a gazdaság jelenségvilága a vállalkozások szintjén és tágabb összefüggésekben, képes hatékonyan kommunikálni és társaival valamely közös célért együtt dolgozni. Vállalja a gazdasági szoftverek elkészítését, programozását. Talpraesettség, jó szervezőkészség jellemzi, döntéseit körültekintően, megalapozottan és gyorsan hozza.

Nyelvi követelmény
A képzés folyamán két féléven keresztül két nyelvi tanegységet kell teljesíteni

Továbbtanulási lehetőségek intézményünkben

 • Gazdaságinformatikus BSc szakon való továbblépésben beszámítható 90 kredit, megoszlása:
  • elméleti ismeretként: 48 kredit,
  • gyakorlati ismeretként: 42 kredit
 • Programtervező informatikus BSc. szakon való továbblépésben beszámítható 65 kredit, megoszlása:
  • elméleti ismeretként: 33 kredit,
  • gyakorlati ismeretként: 32 kredit.
 • Gazdálkodási és menedzsment BSc. szakon való továbblépésben beszámítható 37 kredit, megoszlása:
  • elméleti ismeretként: 19 kredit,
  • gyakorlati ismeretként: 18 kredit.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A végzett hallgatóink gazdasági társaságoknál; vállalkozásokat támogató szervezeteknél (kamarák, vállalkozás-fejlesztési alapítványok, regionális fejlesztési ügynökségek stb.); önkormányzatoknál; nonprofit szervezeteknél stb. helyezkedhetnek el.

 A végzettek alkalmasak

 • megszerezhető tudás, ismeret, képesség
  • a közgazdasági, üzleti és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazása
  • üzleti folyamatok megértése, elemzése, a folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű programozási feladatok megoldása
  • adatbázisok tervezésében, létrehozásában, optimalizálásában és menedzselésében való rész-vétel
  • gazdasági alkalmazások működtetése, a működtetés, valamint a kockázatok, a változások és a különböző szoftververziók alkalmasságának felismerése, menedzselése
  • a gazdaságinformatikai feladatok megoldásához a megfelelő módszerek és eszközök kiválasztása, azok alkalmazása
  • adattárházakból lekérdezések tervezése, megoldása, elemzések készítése
  • szakmai irányítás mellett gazdasági elemzések elvégzése saját adatbázissal vagy meglévő adatbázis felhasználásával
  • számviteli feladatok célszoftver segítségével történő megoldása
  • az adatok fizikai és jogi védelmének megszervezése, megoldása
  • adott feladat megoldásához szükséges adatok szakmai iránymutatás alapján történő össze-gyűjtése, valamint az adatok előkészítésének (csoportosítás, elrendezés) megszervezése
  • vállalati tevékenységek elemzésére használt gazdasági és statisztikai mutatók meghatározása
  • statisztikai következtetések készítéséhez szükséges matematikai, statisztikai módszerek alkalmazása, statisztikai adatforrások használata
  • statisztikai programcsomagok alkalmazása, a számítógépes outputok értelmezése a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazásával
  • alapvető kommunikációs és minőségbiztosítási ismeretek alkalmazása
  • meghatározó jogi, szabályozási, gazdasági és termelési folyamatokra vonatkozó ismeretek hasznosítása
  • az üzleti etika és a jogi szabályok szerinti alapvető készségek elsajátítása
  • az informatikai fejlesztések, menedzselési feladatok dokumentálása
  • a projekttervezés módszereinek és eszközeinek alkalmazása, a projektmenedzsmentet támogató szoftveres megoldások használata.
 • jártasság, képesség
  • a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására
  • az üzleti folyamatok megértésére, szakmai irányítás mellett történő elemzésére, a folyama-tokhoz kapcsolódó egyszerű programozási feladatok végrehajtására
  • adatbázisok tervezésében, létrehozásában és menedzselésében való részvételre
  • gazdasági alkalmazások működtetésére, a működtetés, valamint a kockázatok, a változások és a különböző szoftververziók alkalmasságának felismerésére, alapszintű menedzselésére.

Részletes információk

Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányi és Információs Központ – Felvételi Iroda
Személyesen: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Honlap: http://felvi.ektf.hu
Telefonon: 36/520-424 E-mailben: felvi@ektf.hu

EKF Matematikai és Informatikai Intézet, 3300 Eger, Leányka út 4.
Tel/fax: (36) 520-486 Az interneten: http://matinf.ektf.hu


< Vissza