Networkshop 2017 konferencia

Utolsó módosítás dátuma : 2017. június 29.

Dr. Király Roland, Dr. Király Sándor, Balla Tamás és Bózváry Bence előadott a Networkshop 2017 konferencián

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) - mint az NIIF Intézet jogutódja és az NIIF Program működtetője – a HUNGARNET Egyesület társszervezésében 2017. április 19-21. között huszonhatodik alkalommal rendezte meg az NIIF Programhoz kapcsolódó legrangosabb hazai számítógép-hálózati konferenciáját NETWORKSHOP 2017 néven. A rendezvény házigazdája a Szegedi Tudományegyetem, helyszíne az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ volt. 

Az Eszterházy Károly Egyetem Matematikai és Informatikai Intézetét Dr. Király Roland, Balla Tamás és Bózváry Bence képviselte az eseményen. A megtartott előadások címe és absztraktja a következő.

Előadások

Balla Tamás, Dr. Király Sánodr: kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál


Napjainkban a dinamikusan fejlődő IT iparág folyamatosan küzd a szakképzett szoftverfejlesztők hiányával, miközben a felsőoktatási intézményekben, az informatikai tudományterületen tanuló hallgatók száma alig növekszik. Nyilván ez a jelenség több okra vezethető vissza. Az egyik és leginkább domináns ok az lehet, hogy a közoktatásban kevés diák kerül kapcsolatba a programozással, ezért kevesen is választják felsőfokú tanulmányaik területének a programozást, szoftverfejlesztést. Ez a probléma jelen van és egyre fokozódik, előbb vagy utóbb nyilván megoldást kell találnunk rá.
Fentiekre válaszul célként tűztük ki, hogy egy olyan online, interaktív programozást tanító portált készítsünk, amelyen a tanulók önállóan sajátíthatják el a magas szintű programozás alapjait. Az általunk fejlesztett és üzemeltett kodolosuli.hu portál célja, hogy magyar nyelvű, ingyenes, interaktív kurzusokon keresztül bevezesse – elsősorban – a közoktatásban tanulókat a C++, C# és Java programozás alapjaiba. A kurzusok feldolgozása során a tanulók algoritmizálási készsége fejlődik, kialakítják helyes programozási stílusukat, megismerik a választott programozási nyelv szintaktikáját és szemantikáját, valamint felkészülnek a komplex fejlesztőeszközök használatára. A kurzusok fejlesztése során a tanulási folyamat hatékonyságának növelése céljából a tananyagot gamifikáltuk. A kifejlesztett portál az önálló tanulás mellett lehetőséget biztosít az elsajátított tudáselemek tesztelésre is. Az előadás célja az LMS rendszer és a kurzusok módszertani bemutatása.

Dr. Király Roland, Balla Tamás, Bózváry Bence, Dr. Király Sándor: 3D modell alapú statisztikai lekérdező nyelv és futtató környezet parametrikus lekérdezések futtatására


A Big Data korszak hajnalán egyre inkább jelentkezik az igény olyan eszközök, lekérdező nyelvek és grafikus felületek készítésére, amelyek segítségével a nagy mennyiségű adathalmazon kényelmesen, gyorsan, de professzionális módon lehet információt gyűjteni. Az adatok tömege, inhomogén és strukturálatlan szerkezete miatt a hagyományos, többnyire statikus lekérdező eszközök segítségével az adatbázisokban megbúvó végtelen mennyiségű információ megtalálása nehéz feladat. Másrészt, a jelenleg forgalomba lévő adatbázis kezelő rendszerek túlságosan statikus szerkezetűek, az új eszközök és lekérdező nyelvek pedig nagyon általánosak egy-egy problémakör esetén, ahol speciális területekről kell információt gyűjteni.
Az általunk vizsgált terület a felsőoktatás és a tudományos kutatások világa. Ezen a területen arra vagyunk kíváncsiak, hogy a kutatók, oktatók, és a rendszer egyéb résztvevői mely pontokon működnek együtt, milyen kutatási projektekben dolgoznak, milyen és mekkora számú közös publikációjuk és hivatkozásaik vannak. Ezen attribútumok mentén vizsgáljuk az összefüggéseket, kapcsolatokat és azt, hogy a munkájuk hogyan tehető hatékonyabbá, milyen új területeken kellene őket közös munkára bírni, és hogyan. A probléma megoldása, pontosabban a megfelelő lekérdezések elkészítése és parametrizálása nem egyszerű feladat, valamint a kinyert adatok szöveges formátumban, vagy eredménytáblákban nehezen értelmezhetők. Kidolgoztunk egy adat lekérdező és feldolgozó alkalmazást, amely rendelkezik saját adatbázis modellel, tartozik hozzá lekérdező nyelv, valamint egy grafikus felület, amely real time módon megjeleníti a lekérdezések eredményeit. Az eredmények 3D-ben előállított, élcímkézett, irányított gráfok, ahol a csomópontok és az élek egyértelműem (vizuálisan) leírják a vizsgálni kívánt információt, és a lekérdezések újbóli futtatásával online változnak az eredmények. Az általunk kidolgozott modell és eszköz segítségével a kutató munka nagy mértékben felgyorsítható, és hatékonnyá tehető. Az előadásunkban a kutatási és fejlesztési folyamatot, a modell felhasználási területeit, valamint az eddig elért eredményeinket kívánjuk bemutatni.


< Vissza